ggg

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

 

Nadzór budowlany wykonuje funkcje inspekcyjno kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów.